Kundeløfte & verdier

Ytelse, presisjon & sikkerhet

Ytelse, presisjon & sikkerhet er viktige verdier som underbygger hva vi ønsker å oppnå sammen med våre kunder, og verdier vi fokuserer på hver dag for å levere et utmerket produkt.

Shahzad Abid, CEO

Ytelse

Ledlight Group leverer en løsning som har verdi for kunden i form av bedre ytelse (individuelt eller for bedriften) og en bedre brukeropplevelse.

Presisjon

Ledligh Group gir kunden en skreddersydd løsning – riktig lys når og hvor kunden trenger det.

Sikkerhet

Ledlight Group øker kundens sikkerhet gjennom å opplyse mørke områder og ved å levere et bedre tilpasset lys.

 


image_344Nominert til miljøprisen “Glassbjørnen” 2007

“CrystalLed™ reduserer strømforbruket betydelig, samtidig som produktet har mye lengre levetid enn dagens lys, med stabil belysningskvalitet. Produktet inneholder ikke miljøgifter som kvikksølv, bly eller nikkel. Bruk av produktet vil også gi lavere investeringer pga. mindre strømforbruk”.